Copyright Radka Lankašová, webdesign & developed by: 5Q.

 

Ochrana osobních údajů

Mediace je ...
dobrovolná – strany se zúčastnit chtějí, zároveň mohou proces kdykoliv přerušit. Může být nařízena soudem
důvěrná - spor není projednáván veřejně. Velmi důležitý faktor pro reputaci a také citlivost informací
neutrální - je vedena mediátorem - odborníkem na konflikty, který stranám pomáhá se vzájemně  vyslechnout, pochopit, komunikovat a hledat společné řešení  vzniklé situace.
rychlá – lze ji zahájit okamžitě. Respektuje časové možnosti zúčastněných. Časy a termíny setkání si zúčastnění domlouvají společně. Jedno setkání trvá  zpravidla 3 hodiny. Pokud se strany dohodnout chtějí, lze spor vyřešit během několika sezení – může jít o hodiny, dny, týdny podle složitosti případu. Soudy mohou trvat měsíce až roky.
po dobu mediace dochází ke stavění promlčecích a prekluzivních lhůt
po schválení soudu (sepsání notářem) získávají smluvní  strany exekuční titul na splnění pohledávky
levnější než soudní řízení - úspora nákladů za soudní poplatky a dle povahy sporu i za právní zástupce, o náklady na mediaci se dělí strany rovným dílem
efektivní - projednává se jen to, co strany projednávat chtějí. Řešení sporů bývají velmi často velmi kreativní.
win-win - za dohodu jsou odpovědné strany, je tedy přijatelná a vítaná, ve většině případů dodržovaná oběma stranami.
pomáhá stranám zachovat mezilidské či obchodní vztahy - navzdory sporu spolu strany mohou chtít a potřebují i nadále spolupracovat.
je neformální - účastníci nejsou frustrováni prostředím soudu, jednání je v kanceláři mediátora, případně v jiném prostředí, které si strany společně vyberou.
zhruba 70 - 80% případů mediace končí vzájemnou písemnou dohodou