Copyright Radka Lankašová, webdesign & developed by: 5Q.

 

Ochrana osobních údajů

Mediační případy
Pan N. hledal pronájem kanceláří pro svoji vzniklou firmu. Našel ji u pana Z. Dva roky bylo vše v pořádku, panu N. se dařilo v podnikání, nájem platil, jak bylo ujednáno ve smlouvě. Za dva roky si vytvořili s panem Z. hezký, téměř přátelský vztah. Po dvou letech se však přestalo firmě pana N. dařit, dostal se do finančních problémů. Nejprve byl schopen platit panu Z. alespoň část nájmu, poté ani na to ne. Pan Z. se snažil zpočátku vyjít vstříc, chápal, že podnikání může mít výkyvy. Měli mezi sebou gentlemanskou domluvu, že jakmile se panu N. podnikání opět rozjede uhradí vzniklý dluh.

Panu N. se však dařilo čím dál hůř, postupně neměl na zaplacení nájmu, navíc se mu hromadily další dluhy. Postupně přestal s panem Z. komunikovat, odmítal situaci řešit. Pan Z. byl nucen ukončit mu nájem a stanovil termín vystěhování. Pan N. v termínu prostory skutečně opustil, nadále prakticky nekomunikoval. Dluh uznával, nicméně ho odmítal uhradit, protože na něj neměl finanční prostředky.


Pan Z. chtěl situaci vyřešit, nicméně si nepřál jít k soudu. Obrátil se proto na mediátora. Mediátor kontaktoval pana N., který byl ochoten do mediace vstoupit. V rámci mediace se pan N. panu Z. omluvil a velmi otevřeně promluvil o dalších životních okolnostech, které bohužel nastaly. Pan Z. netušil, v jak těžké životní situaci se pan N. nachází.  Pan N. byl v té době zoufalý. Chtěl své dluhy uhradit, ale neměl na ně prostředky, přestože se skutečně snažil a dělal maximum pro to, aby se firma odlepila ode dna.


Pan Z. pochopil situaci pana N., viděl jeho snahu, projevil vstřícnost a lidskou slušnost. Věděl o jedné zakázce, která by panu N. velmi pomohla. Domluvili se, že pokud ji pan N. získá, uhradí z ní panu Z. většinu dluhu. Zbylou část uhradí okamžitě, protože si ji u pana Z. odpracuje prostřednictvím svého předmětu podnikání. Domluvili se na termínu zakázky pro pana Z. a pan N. dostal kontakt na zakázku.


Pan N. přišel k panu Z. v dohodnutém termínu, svou práci odvedl řádně a včas. Pan Z. byl velmi spokojený. Díky této práci pan N. skutečně zakázku získal a mohl panu Z. uhradit zbylý dluh. Na zakázce byli s panem Z. natolik spokojeni, že se domluvili hned na další. To panu N. umožnilo postupně splácet i další vzniklé dluhy, které měl u několika dodavatelů.