Copyright Radka Lankašová, webdesign & developed by: 5Q.

 

Ochrana osobních údajů

Na jaké spory je mediace vhodná
obchodní – neplnění obchodních smluv, dodavatelsko-odběratelské vztahy, kvalita a cena služeb
pracovně-právní - vztahy na pracovišti, výpovědi z pracovního poměru, odpovědnost za škodu
rodinné – úprava péče o děti, výše výživného, vypořádání společného jmění manželů,  dědické spory
spotřebitelské - reklamace, náhrady škody
školská – mezi rodiči a školou, mezi učiteli a žáky, mezi školou a zřizovatelem
zdravotnická – mezi pacientem a zdravotníkem, mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou
Proces mediace
  • Informace o mediaci a dojednání pravidel během mediace
  • Sdělování stanovisek mediátorovi
  • Hledání řešení
  • Nalezení shodného řešení
  • Sepsání dohody