Copyright Radka Lankašová, webdesign & developed by: 5Q.

 

Ochrana osobních údajů

Mediace v Londýně
10.06.2017

Během nedávné návštěvě univerzity v Londýně, kde jsem předávala své zkušenosti s personalistikou a mediací, jsem měla možnost seznámit se s mnoha studenty z nejrůznějších koutů světa.

Během nedávné návštěvě univerzity v Londýně, kde jsem předávala své zkušenosti s mediací a personalistikou, jsem měla možnost seznámit se s mnoha studenty z nejrůznějších koutů světa.


A víte, co je zajímavé? Že i když máme rozdílné kulturní zázemí, máme jinou víru, barvu pleti nebo pohled na svět, většina z nás touží po stejných věcech: po klidném spokojeném životě bez zbytečných hádek a sporů.