Copyright Radka Lankašová, webdesign & developed by: 5Q.

 

Ochrana osobních údajů

Coaching využívá dvě metody GROW a SMARTER. Obě zkratky jsou z angličtiny a dají se použít na prakticky všechny činnosti, které vykonáváme
Jak má vypadat správný cíl
S specific, konkrétní
M measurable, měřitelný
A attainable, dosažitelný
R realistic, reálný
T time bound, časově ohraničený
E energizing, energický
R recorded, zaznamenaný
Cíl (úkol) mějte vždy konkrétní. Musí být pro vás reálné ho dosáhnout. Ze dne na den maraton neuběhnete, ale za několik měsíců na něj natrénujete. Potřebujete ho změřit. Stanovte si termín, do kdy cíl splníte, nebo ho vykonávejte v pravidelné frekvenci (např. běhám 3x týdně 5km). Představa splněného úkolu je pro vás nabíjející. Výsledku si všimnete vy i okolí.
Jak k cíli dojít
G goal, cíl, kam chceme dojít
R reality, realita, ve které se nacházíme tady a teď
O opportunity, příležitosti, které k dosažení cíle máme
W will, vůle, která pomůže cíle dosáhnout
Jinými slovy – vím, kde jsem. Vím,  kam chci dojít. Potřebuji si vytvořit plán, který mi pomůže cíle dosáhnout. Potřebuji vůli, která mi pomůže plán zrealizovat.